Informació General PDF Imprimeix Correu electrònic

El sector fusta i moble a Catalunya representa sobre el conjunt de l'economia catalana el 1,6% del PIB i el 2,9% dels treballadors (Informe anual de la Indústria a Catalunya, DIUE, 2008). La facturació de les empreses del sector de la fusta i el moble a Catalunya va ser, l'any 2007, de 2.776 milions d'euros, amb 23.500 treballadors (IDESCAT). El que s'entén per sector fusta i moble correspon a les activitats econòmiques dels grups 20 de la CCAE-93 Rev.1. (Indústries de la fusta i suro ex. Mobles), excloent el 205 (Fabricació d'altres productes de productes de suro, cistelleria i esparteria) i incloent també el 361 de la CCAE-93 Rev.1. (Fabricació de moble). Contempla la cadena de transformació de la fusta des de transformació primària (serradores i rematants), transformació secundària (fabricació de taulers i fusteria per a la construcció) i fabricació de moble.

 

La distribució de les activitats és molt heterogènia en el territori, destacant quatre concentracions industrials o sistemes productius locals. Dos d'ells per a moble de la llar a la Sénia (Montsià) i la Garriga (Vallès Oriental), un per a torneria i fusteria per a la construcció (comarques interiors limítrofes entre Barcelona, Lleida i Girona) i un de fusta estructural en les comarques del nord de Lleida.

 

En respecte a les especialitats productives del sector fusta i moble, les que tenen més representació a Catalunya són el de moble per a la llar, mobiliari d'oficina, mobiliari per a col·lectivitats i fusteria per a construcció. El major pes dels subsectors correspon a Catalunya a la indústria de fabricació de moble, totalitzant l'any 2007 una facturació de 1.986 milions d'euros i ocupant a 17.000 treballadors (IDESCAT).