Targeta Professional de la Construcció sector fusta i moble PDF Imprimeix Correu electrònic

La Confederació Catalana de la Fusta està registrada amb la Fundación Laboral de la Madera, per actuar com a punt de tramitació de la Targeta Professional de la Construcció pel sector de la Fusta.

 

Targeta Professional de la Construcció

Aquest document és una eina que acredita la formació rebuda pel treballador de la fusta i el moble en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, a més de contenir informació sobre el grup professional, períodes d’ocupació a diferents empreses, etc.

 

La Confederació ha assignat 4 punts de tramitació a les 4 delegacions catalanes, a les que es poden dirigir per a demanar informació dels tràmits i demanar la targeta. També són els punts de convalidació de la formació en prevenció de riscos laborals que hagin realitzat.

 

Independement d’on es facin les sol.licituds, el tràmit és el mateix i les targes, un cop confeccionades per la Fundación Laboral de la Madera, s’enviaran als punts de tramitació on hagin estat demanades.

 

El cost del tràmit ve fixat per la Fundación Laboral de la Madera però cada punt de tramitació pot aplicar una taxa per a cobrir despeses com les fotocòpies, missatgeria, etc.

 

El cost per a les empreses que estiguin agremiades serà inferior, per considerar les Entitats que només han d’aplicar el cost de les despeses. Per això recomanem als empresaris del sector que en el moment de demanar la tarja procedeixin a donar-se d’alta com a agremiats, la qual cosa els permetrà un estalvi en aquest tràmit i tenir accés a totes les altres avantatges que proporciona el pertànyer a una Entitat empresarial del sector.