Ajuts de l'ICEX per a la iniciació i consolidació de la internacionalització PDF Imprimeix Correu electrònic

Convoca: ICEX

 

Resum: Ajuts per accelerar i consolidar el creixement internacional de PIMEs espanyoles no exportadores o exportadores ocasionals.

 

Beneficiaris: Empreses espanyoles amb producte propi, l'exportació de les quals no superi el 30% de la seva facturació.

 

Terminis: Oberta tot l'any

 

Despeses finançades:

 • Estudis de mercat, de viabilitat, d'implantació, etc, realitzat per empreses especialitzades
 • Material de difusió/promoció: elaboració i reimpressió de catàlegs, cartells, ..., expositors, disseny/modificació/ampliació pàgina web, traduccions, ...
 • Publicitat
 • Participació a fires com expositor: inscripció, lloguer espai, decoració, bossa de viatge
 • Viatges de prospecció i comercials
 • Accions promocionals: jornades tècniques, demostracions, ...
 • Registre de patents i marques: certificacions de qualitat per a l'estranger, homologacions davant organismes públics a l'exterior
 • Altres despeses d'internacionalització: Altres despeses no incloses anteriorment, analitzades per ICEX
 • Assessorament consultor especialitzat
 • Contractació col·laborador per al desenvolupament del Pla d'Internacionalització de l'empresa, per un període mínim d'un any a temps complert o parcial, amb un salari brut anual mínim de 15.000 ó 7.500 (mitja jornada), i amb la possibilitat de residir a l'exterior

 

Informació d'interès:

 • L'ajut està sotmés a mínimis (els ajuts a una empresa no podran superar els 200.000€ durant qualsevol període de 3 exercicis fiscals)
  Programa compatible amb ajuts d'altres organismes
 • Només es consideraran despeses facturades per tercers: estan excluides les despeses internes de l'empresa
 • Per a les despeses de promoció i personal,l'ajut màxim de l'ICEX (subvenció de fins el 50%) és de 10.000€
 • Per a les despeses d'assessorament, l'ajut màxim de l'ICEX (subvenció de fins el 50%) és de 2.400€
 • Per a les despeses d'anàlisi del model de negoci, l'ajut màxim de l'ICEX (subvenció de fins el 100%) és de 300€

 

[Més informació]    [Formulari de preinscripció]    [Convocatòria]    [Despeses eligibles]