ERGOMAQ: Gestió online de prevenció dels riscos laborals al sector del metall, la fusta i el moble PDF Imprimeix Correu electrònic

Unió de Mútues presenta ErgoMaq per a les empreses del sector del metall, la fusta i el moble.

 

  • ErgoMaq és una aplicació informàtica que facilita, des de les empreses, la verificació dels requisits ergonòmics de les màquines i els equips
  • Catalunya compta aproximadament amb 300.000 treballadors del sector metal·lúrgic i amb 22.000 de la indústria de la fusta i el moble
  • Amb ErgoMaq, les empreses poden verificar l’estat de les màquines i aplicar protecció ergonòmica als treballadors
  • A l’estat espanyol, una de cada tres baixes laborals es deuen a problemes ergonòmic

  

Presentació ErgoMaq

 21 març 2012. Unió de Mútues ha presentat, aquest matí, a Barcelona, la nova aplicació ErgoMaq, durant la jornada organitzada pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, sobre “Els riscos Ergonòmics: situació actual a Catalunya i experiències pràctiques per al seu abordatge”.

 

ErgoMaq és una iniciativa d’Unió de Mútues i forma part del treball constat que fa la mútua en R+D+i per a reduir els riscos laborals i millorar la salut dels treballadors i la competitivitat de les empreses.

  

 

L’aplicatiu online ErgoMaq permet la gestió de la prevenció dels riscos ergonòmics dels usuaris de màquines dels sectors del metall i la fusta i el moble. L’aplicació és una eina informàtica en suport digital que permet la verificació ergonòmica de les màquines i la protecció en front al risc ergonòmic dels treballadors que les usen.

  

Durant la Jornada, el Responsable de R+D+i de Unió de Mútues, Javier Murcia, ha exposat el funcionament de l’aplicatiu, destacant que l’objectiu es donar un millor servei a les empreses, ajudant-les a fer més senzilla i àgil la gestió de la prevenció d’accidents de treball. “L’eina dissenyada per la mútua permet a qualsevol empresari revisar online les màquines que té al seu taller. Sols ha de tindre una connexió a internet”. [web Unión de Mutuas]

  

També Murcia ha assenyalat que un dels principals problemes que origina una gran majoria de lesions és la mala adequació de la posició de la màquina a la mida del treballador que l’usa. En aquest sentit ha destacat que l’aplicació, a més, proporciona informació a l’empresari i el treballador per a adaptar la maquinaria a l’anatomia del cos humà.

 

Amb ErgoMaq, les empreses poden diagnosticar els seus equipaments i seleccionar els requisits de disseny i seguritat de les màquines que tenen que verificar, poden generar informes de resultats tant per equip como per conjunt d’ equips, així com planificar les mesures preventives per a la millora dels llocs de treball, tot en la xarxa digital. La verificació es realitza a través d’un qüestionari que valora un total de 66 aspectes ergonòmics, que contemplen, entre altres, el disseny considerant les dimensions corporals, el comportament mecànic del cos humà, els dispositius d’informació i la interacció amb l’ambient físic de treball.

 

L’aplicatiu és accessible des del web de la mútua, on pot trobar-se tota la informació sobre la normativa europea sobre seguretat i disseny ergonòmic de les màquines.

 

A l’estat espanyol, una de cada tres baixes laborals es deuen a problemes ergonòmics, com a conseqüència de les males postures, moviments repetitius o sobreesforços físics. A més, el 28% de las jornades de treball perdudes es deuen a aquest tipus de contingència associada a problemes ergonòmics en l’entorn laboral. De fet és la causa de accident amb baixa més freqüent i la causa de cost social i econòmic més important.