Convocatòria d'ajuts d'ACC10: Programa 360 Competitivitat PDF Imprimeix Correu electrònic

Convoca: ACC1Ó (CIDEM|COPCA)

 

Resum: Programa de suport a les empreses catalanes per enfortir-los les bases i capacitats internes amb la finalitat de preparar el futur (mitjançant una profunda reflexió estratègica i elaborant un full de ruta) i gestionant el present (implantant millores operatives en les diferents àres funcionals de l'empresa), amb l'objectiu final d'incrementar la competitivitat, la productivitat i el creixement de l'empresa.

 

 

 

Beneficiaris: Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una activitat industrial, comercial o de serveis. Queden excloses:

 

 • Les que no siguin de creació recent (constituïdes [data d'inscripció al Registre Mercantil], com a mínim, 3 anys abans de la data de presentació de la sol·licitud)
 • Les empreses comercials detallistes amb establiment comercial de venda al detall a peu de carrer que tinguin menys de 25 establiments oberts a peu de carrer i que només tinguin establiments a Catalunya
 • En els projectes de tipus 1 (disseny i desplegament d'un pla estratègic), les empreses de menys de 10 treballadors
 • En els projectes de tipus 2 (implantació de millores en la gestió), les empreses de menys de 3 treballadors

 

Terminis (n'hi ha 3):

 • 08/03/2012 - 12/04/2012
 • 16/04/2012 - 28/06/2012
 • 02/07/2012 - 11/10/2012

 

Informació sobre els projectes: Hi ha 2 tipus de projectes:

 1. Tipus 1: Definir i desplegar l'estratègia de l'empresa. Reformar o transformar el model de negoci
 2. Tipus 2: Implantació de millores en la gestió empresarial, en les diferents àrees funcionals de l'empresa: Màrqueting i Vendes, Operacions i Organització i Control de Gestió

 

Cadascuna de les tipologies d'ajut es divideix en 2 fases:

 • Fase col·lectiva: Jornades de reflexió i networking. Proporcionar elements clau en estratègia i gestió empresarial que permeten l'anàlisi de l'estat de la situació de l'empresa en les diferents àrees funcionals i l'elaboració d'un pla d'accions de millora.
  • Objectiu: analitzar, debatre, reflexionar i adquirir una sòlida comprensió de la importància de reforçar o transformar el model de negoci amb visió de futur i gestionar de manera òptima les diferents àrees funcionals de l'empresa, per tal de fer més eficient el model de gestió.
  • Projectes Tipus 1 - Consta de 2 jornades col·lectives impartides per un expert en estratègia empresarial. És essencial que sigui el director o el gerent qui assisteixi a les 2 jornades, que són obligatòries (hi podran assistir fins a 2 persones de l'equip directiu de l'empresa).
  • Projectes Tipus 2 - Consta de 6 jornades col·lectives de 5 hores de duració impartides per experts en gestió empresarial. És essencial que sigui el director o el gerent qui assisteixi a la 1ª i a les 2 darreres jornades, i recomanable que hi participi a totes.

 • Fase individual: Desenvolupament del projecte de forma individual a l'empresa. Durada de 4 mesos a comptar des de la data d'inici del projecte.
  • Objectiu: Desenvolupar el projecte de forma individual, ja sigui per definir i desenvolupar l'estratègia de l'empresa o la implantació de millores operatives en el model de gestió, en funció de la tipologia del projecte
  • Projectes Tipus 1 - 4 mesos a comptar des de la data d'inici del projecte amb un mínim de 60 hores amb el consultor expert en estratègia
  • Projectes Tipus 2 - Un mes per presentar l'autodiagnòstic i el pla d'actuació i 3 mesos per implementar les millores operatives en el model de gestió, amb un mínim de 100 hores d'assessorament dels consultors experts en gestió empresarial, de les quals 75 hauran de ser a l'empresa

 

Despeses subvencionables:

 • Projectes tipus 1: 3.500 € per empresa.
  • Fase col·lectiva: 100% del cost de l'expert valorat en 1.000€.
  • Fase individual: Subvenció de 2.500€ per empresa, que inclou un mínim de 60 hores presencials del consultor, el cost del qual estarà comprès entre 5.000 i 7.000€

 • Projectes tipus 2: 5.500 € per empresa.
  • Fase col·lectiva: 100% del cost de l'expert valorat en 1.000€
  • Fase individual: Subvenció de 4.500€ per empresa, que inclou un mínim de 100 hores de consultor expert, el cost del qual estarà comprès entre 7.000€ i 12.500€

 

Altra informació:

 • S'ha de participar a les dues fases
 • Es considera subvencionable l'assessorament extern per a desenvolupar el projecte
 • Els participants a les sessions col·lectives han de ser membres de l'equip directiu de l'empresa

 

[Més informació] [Accés a la fitrxa d'ACC10]