Assemblea General de la Confederació Catalana de la Fusta PDF Imprimeix Correu electrònic

El dia 16 de juny de 2011 es va celebrar, a la seva seu de Barcelona, l'Assemblea General Ordinària anual de la Confederació Catalana de la Fusta, a la que van asistir, com és perceptiu, els membres de l'Assemblea que representen a les 4 entitats que integren la Confederació.

 

A l'assemblea hi van assistir:

  • Federació Provincial de la Indústria de la Fusta de Barcelona
  • Associació Autònoma d'Empresaris de la Fusta de les Comarques Gironines
  • Associació Empresarial de la Fusta de la Província de Lleida
  • Federació Provincial d'Associacions Gremials Comarcals de Fusters, Ebenistes i Similars de Tarragona

 

Després de la lectura i aprovació de l’acta de l’anterior sessió, celebrada el dia 15 de juny de 2010, el President, Sr. Jaume Tané, procedí a l’informe de les activitats de l’exercici, abans de donar pas als assumptes de tràmit, com la revisió del compte de resultats i la ratificació de les quotes i el pressupost de l’any 2011.

 

També va fer un repàs a les activitats més destacades que s’han realitzat durant l’any 2010 i als projectes, tant de continuïtat com nous, que es volen dur a terme.

 

Renovació dels càrrecs del Comitè Executiu

 

Tot seguit es va procedir a la renovació dels càrrecs del Comitè Executiu de l’Entitat. Per unanimitat es va escollir com a nou President el Sr. Josep Aymerich i Riera, de la Federació Provincial de Barcelona, que va agrair als presents la confiança que li han dipositat i va demanar la mateixa col.laboració que fins el moment han prestat a l’Entitat tots els membres de l’Assemblea en representació de cada Federació.

 

El Comitè Executiu de l’Entitat, ha quedat constituït de la manera següent:

  • President, JOSEP AYMERICH I RIERA (Barcelona)
  • Vice-President 1er., JAUME TANÉ I SUNYER (Girona)
  • Vice-President 2on., JAUME OBIOLS I BONET (Lleida)
  • Tresorer, JOAN-JOSEP ROYO I CABANES (Tarragona)
  • Secretari, RAMON GABARRÓ I TAULÉ (Barcelona)

 

L'acte va acabar amb un dinar de germanor en un restaurant de la ciutat.