Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2010: anàlisi sectorial fusta i moble PDF Imprimeix Correu electrònic

S'ha publicat l’informe anual de la indústria a Catalunya de 2010 que comenta l'evolució de les principals macromagnituds del sector, amb un capítol íntegre dedicat a la fusta i el moble. L'informe fa una anàlisi detallada de cadascuna de les especialitats productives de cadascun dels subsectors (fusta, moble)

 

Algunes dades que es poden extraure del capítol dedicat a la fusta i el moble són les següents:

  • L'any 2010 el nombe d'empreses del sector fusta i moble es va reduir un 10% a Catalunya, mentre que l'ocupació un 9,4%
  • La producció industrial en el subsector de la fusta va augmentar un 7,1%, mentre que la del moble es va reduir un 12,1%, en tots dos casos després de 2 anys de caigudes de fins el 30%
  • Les exportacions van disminuir el 14%

 

A més a més, a l'informe hi apareix informació detallada de:

  • Ells grans trets del sector: característiques, subsectors productius i especialitats productives, exportació, competidors, pèrdua d'ocupació, concentració en la distribució de mobles, estructura de costos del sector, matèries primeres, ...
  • Evolució del sector el 2010: Es comenten aspectes com la producció, les exportacions, les empreses, etc, a nivell internacional, a nivell espanyol i a nivell català
  • Evolució dels subsectors al 2009: Tant el subsector fusta i els segments de fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro, com taulers de fusta i fusteria per a construcció, i el subsector moble. A l'informe s'hi comenta la producció, la demanda, les dimensions de les empreses i la seva tipologia, el sector exterior, la balança comercial, la productivitat, les despeses de personal, etc.

 

<Accés a l'informe>