El consumidor pagaria més per un producte de fusta respectuós amb el medi ambient PDF Imprimeix Correu electrònic

CONFEMADERA ha elaborat l'estudi "El consumidor espanyol i la fusta certificada", amb la col·laboració de IDEM21, en el marc del projecte 'Compra Verda i Fusta', que compta amb el finançament del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, i que recull conclusions interessants sobre la percepció que dels productes de fusta té el consumidor espanyol

 

 L'estudi dóna xifres i dades interessants sobre el coneixement del consumidor pel que fa als productes de fusta certificada, que deixen clar que cal incidir en la formació i informació al consumidor final ja que en general no coneixen les certificacions.

 

 Aquest estudi convida a fomentar la informació i formació sobre la certificació forestal i la cadena de custòdia i la promoció dels productes de fusta com a alternativa a altres materials que no són renovables, reciclables ni reutilitzables i que necessiten de major consum energètic per a la seva producció i transformació, dirigides principalment al consumidor final.

  

{Accés a l'estudi} {Accés a CONFEMADERA}