CENFIM col·labora en 5 projectes innoempresa amb empreses del sector PDF Imprimeix Correu electrònic

CENFIM ha promogut la participació d’empreses del sector fusteria industrial i mobiliari catalanes en els programes innoempresa a nivell català i a nivell espanyol. Els projectes innoempresa estan orientats a facilitar l’ús de noves tecnologies per a les PIMEs

 

 

 

El projecte SMART HAB, Diseño colaborativo para el hábitat inteligente, coordinat per CENFIM amb la participació dels centres tecnològics d’Andalusia (CITMA) i Múrcia (CETEM) i destinat a 13 empreses, 4 d’elles catalanes, té com a objectiu potenciar la incorporació de tecnologia (automatismes, TIC...) en el disseny de productes pels sectors de l’hàbitat (mobiliari, il·luminació, aixetes).

 

 

SERADAVI. Servicios avanzados de diseño industrial, és un projecte que integra 12 empreses, 4 catalanes, i està orientat a la potenciació de l’ús d'incorporació de noves tecnologies de disseny (digitalització, renderitzat) en el disseny industrial de productes de l’hàbitat.

 

 

SAGEPI.MA, Soluciones avanzadas para la gestión empresarial de las PYME del sector de la madera y afines. Potencia l’aplicació de tecnologies de gestió de producció novedoses com ERP o RFID. Participen 16 empreses, 6 d’elles són catalanes.

 

 

Aplicació de LEAN management en empreses del sector fusta i moble és un projecte amb l’objectiu d’implementar la metodologia lean de gestió de la producció. Participen 5 empreses catalanes de fusteria industrial i fabricació de mobiliari.

 

OPTIMIZA CONTRACT ingeniería concurrente para el diseño y ejecución del hábitat en espacios colectivos. L’objectiu del projecte és potenciar l’ús de l’enginyeria concurrent entre els actors de la cadena de valor del contract (arquitectes, promotors, fabricants de diferents productes i instal·ladors) en el disseny dels elements que conformen espais col·lectius. Participen 12 empreses, 5 d’elles catalanes.