Manual d'ergonomia per a màquines del sector de transformats de la fusta: ERGOMAD PDF Imprimeix Correu electrònic

L'Institut de Biomecànica de València (IBV) ha realitzat, per a la "Unión de Mutuas", un estudi d'ergonomia per a màquines del sector de transformats de la fusta. L'objectiu d'aquest estudi és orientar els agents implicats en el sector i dirigit a la protecció dels usuaris de màquines i eines.

 

La composició del manual consta de 3 parts: valoració econòmica de màquines, estudi de campo a empreses del sector i fitxes de màquines amb recomanacions ergonòmiques per a la millora dels llocs de treball.

 

Les lessions musculoesquelètiques han anat assolint una importància considerable. Això sol estar lligat amb unes condicions ergonòmiques inadequades. A Espanya, el 31% d'accidents laborals amb baixa són per sobreesforç muscular, i el 28% dels dies de baixa són deguts a un sobreesforç muscular associat a problemes ergonòmics.

 

L'objectiu de la publicació és adequar ergonòmicament les màquines i eines de treball en el sector de la fusta per a millorar la qualitat de vida, la competitivitat i la productivitat, i facilitar la feina dels tècnics de prevenció de riscos laborals.

 

{Accés al document}